บริการชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือบริการที่เราตั้งใจทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่านที่อาจไม่มีเวลาดำเนินการชำระภาษีด้วยตัวเองที่สำนักงานเนื่องจากต้องใช้เวลามากและมีผู้ติดต่อที่สำนักงานเป็นจำนวนมาในแต่ละวัน โดยลูกค้าสามารถส่งต่อข้อมูลและเอกสารให้เราเพื่อดำเนินการแทนได้ทันที

ขั้นตอนรับบริการ

  1. กรอกแบบฟอร์ม พร้อมรายละเอียดห้องคอนโดมิเนียมหรือบ้านที่ต้องการชำระภาษี
  2. รอการยืนยันรายละเอียดและเอกสารที่จำเป็นในการดำเนินการจากทางเจ้าหน้าที่
  3. เจ้าหน้าที่ประเมินค่าภาษีและค่าบริการแล้วแจ้งต่อลูกค้า จากนั้นลูกค้าชำระเงินค่าดำเนินการทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่
  4. เจ้าหน้าที่ดำเนินการชำระภาษีและส่งหลักฐานการชำระเงินภาษีให้กับลูกค้า

อัตราค่าบริการ

Operating fee1,070 THB/ unit
Tax*dependent on unit area (sq.m.)
Total service fee(1,070 THB x number of unit) + tax

 

Remark:

  • อัตราภาษีจะขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ทรัพย์สินและเกณฑ์กำหนดของสำนักงานที่ดินแต่ละเขต
  • อัตราค่าบริการรวม VAT 7% แล้ว

Contact to use our services

Other services

บริหารและจัดการห้อง

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีทรัพย์หลายแห่ง ไม่มีเวลาดูแล เราขอเสนอบริการด้านการบริหารและดูแลทรัพย์สินของลูกค้าอย่างใกล้ชิดพร้อมบริการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดระหว่างเช่า รวมถึงการสรุปรายงานการชำระค่าเช่า ค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นและดูแลตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของห้อง พร้อมทั้งทำการซ่อมแซมเพื่อเกิดความพึงพอใจสูงสุดของผู้เช่าและเจ้าของทรัพย์สิน

บริการตรวจรับห้อง

เราจะช่วยให้คุณมั่นใจว่าคุณจะมีทรัพย์สินที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานไร้ซึ่งปัญหาในอนาคต ด้วยบริการตรวจรับห้องก่อนโอนกรรมสิทธิ์จากทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์และได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างขาติ

ออกแบบและตกแต่งภายใน

เราให้บริการออกแบบและตกแต่งห้องด้วยทีมงานนักออกแบบมืออาชีพและมีรสนิยมพร้อมให้คำปรึกษาด้านการตกแต่งเพื่อการอยู่อาศัยและการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งห้องใหม่หรือการปรับปรุงห้องเก่า เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ในการอยู่อาศัยและการลงทุน