บริการออกแบบและตกแต่งห้องด้วยทีมงานนักออกแบบมืออาชีพ มากประสบการณ์ และมีรสนิยม โดยเมื่อลูกแจ้งความประสงค์ขอรับบริการเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการนัดหมายเพื่อเข้าทำการประเมินสถานที่และแบบแพลนห้องก่อนการออกแบบเบื้องต้น ดังนี้

 1. ทีมออกแบบและช่างเข้าทำการประเมินสถานที่และแบบแพลนห้อง
 2. ทีมออกแบบทำการออกแบบและแผนงานเบื้องต้น ใช้เวลา 3-7 วัน โดยขึ้นอยู่กับรายละเอียดและความต้องการของลูกค้า
 3. ลูกค้าสามารถแก้ไขแบบได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าบริการ หากมีการแก้แบบเพิ่มเติมครั้งต่อไปจะมีค่าบริการตามรายละเอียดของแบบ
 4. เมื่อแบบการตกแต่งเรียบร้อย ดำเนินการทำสัญญาและข้อตกลงการบริการและชำระเงินมัดจำ 50% ของค่าบริการสุทธิ
 5. ทีมช่างดำเนินการตกแต่ง โดยใช้ระยะเวลา 1-2 เดือน
 6. ลูกค้าตรวจรับงานเรียบร้อย ชำระเงินส่วนที่เหลือ 50%

ขั้นตอนรับบริการ

 1. กรอกแบบฟอร์ม พร้อมรายละเอียดห้องที่ต้องการรับการบริการ
 2. รอการยืนยันรายละเอียดจากทางเจ้าหน้าที่
 3. ทำการนัดหมายเพื่อตรวจห้อง

อัตราค่าบริการตกแต่งภายใน

PackagesSERVICE FEE
Luxury275,000 THB
Legacy407,000 THB
Supremacy853,500THB

Remark:

 • อัตราค่าบริการข้างต้นเป็นค่าบริการของแพ็คเกจการตกแต่งและวัสดุปกติตามกำหนด หากมีการปรับแก้แบบและวัสดุอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม
 • ราคารวม VAT 7% แล้ว

Package samples

ออกแบบและตกแต่งภายใน

Other services

บริหารและจัดการห้อง

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีทรัพย์หลายแห่ง ไม่มีเวลาดูแล เราขอเสนอบริการด้านการบริหารและดูแลทรัพย์สินของลูกค้าอย่างใกล้ชิดพร้อมบริการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดระหว่างเช่า รวมถึงการสรุปรายงานการชำระค่าเช่า ค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นและดูแลตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของห้อง พร้อมทั้งทำการซ่อมแซมเพื่อเกิดความพึงพอใจสูงสุดของผู้เช่าและเจ้าของทรัพย์สิน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เราพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับคุณในการดำเนินการชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการและเอกสารที่มากมายหากต้องไปติดต่อที่สำนักงานด้วยตัวเอง

บริการตรวจรับห้อง

เราจะช่วยให้คุณมั่นใจว่าคุณจะมีทรัพย์สินที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานไร้ซึ่งปัญหาในอนาคต ด้วยบริการตรวจรับห้องก่อนโอนกรรมสิทธิ์จากทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์และได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างขาติ