บริการตรวจรับห้องก่อนโอนกรรมสิทธิ์จากทีมงานมืออาชีพและมากประสบการณ์ โดยเมื่อลูกแจ้งความประสงค์ขอรับบริการเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการนัดหมายเพื่อเข้าตรวจห้อง โดยทีมช่างจะทำการตรวจห้องทั้งหมด 2 ครั้ง คือ

  1. ทีมช่างทำการตรวจสอบสภาพห้องในจุดต่างๆ และระบบต่างๆ ภายในห้องโดยละเอียด เช่น พื้นห้อง ผนัง ระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งหากทีมช่างตรวจพบข้อบกพร่องใดๆ จะทำการจดบันทึกและแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อดำเนินการแก้ไข
  2. ทีมช่างเข้าทำการตรวจสอบสภาพห้องหลังจากผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เรียบร้อยดีแล้ว

เมื่อทีมช่างทำการตรวจสอบห้องและประเมินว่าสภาพห้องความเรียบร้อยดี ลูกค้าจึงจะรับมอบและทำการโอนกรรมสิทธิ์ห้องได้

Remark: ในกรณีที่ทำการตรวจสภาพห้องแล้วทั้ง 2 ครั้ง แต่ยังพบข้อบกพร่องของห้องอยู่ ลูกค้าสามารถรับบริการตรวจสภาพเพิ่มเติมได้ โดยมีค่าบริการครั้งละ 1,000 บาท

ขั้นตอนรับบริการ

  1. กรอกแบบฟอร์ม พร้อมรายละเอียดห้องที่ต้องการรับการบริการ
  2. สั่งซื้อบริการ พร้อมชำระเงิน
  3. รอการยืนยันรายละเอียดจากทางเจ้าหน้าที่
  4. ทำการนัดหมายเพื่อตรวจห้อง

Remark: ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกเดินทางไปตรวจรับห้องพร้อมทีมช่าง ท่านสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ทางบริษัทดูแลการตรวจรับห้องแทนได้

บริการตรวจรับห้อง

Other services

บริหารและจัดการห้อง

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีทรัพย์หลายแห่ง ไม่มีเวลาดูแล เราขอเสนอบริการด้านการบริหารและดูแลทรัพย์สินของลูกค้าอย่างใกล้ชิดพร้อมบริการจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดระหว่างเช่า รวมถึงการสรุปรายงานการชำระค่าเช่า ค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นและดูแลตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของห้อง พร้อมทั้งทำการซ่อมแซมเพื่อเกิดความพึงพอใจสูงสุดของผู้เช่าและเจ้าของทรัพย์สิน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เราพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับคุณในการดำเนินการชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการและเอกสารที่มากมายหากต้องไปติดต่อที่สำนักงานด้วยตัวเอง

ออกแบบและตกแต่งภายใน

เราให้บริการออกแบบและตกแต่งห้องด้วยทีมงานนักออกแบบมืออาชีพและมีรสนิยมพร้อมให้คำปรึกษาด้านการตกแต่งเพื่อการอยู่อาศัยและการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งห้องใหม่หรือการปรับปรุงห้องเก่า เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ในการอยู่อาศัยและการลงทุน