ตัดใจขายขาดทุน Life Asoke Rama 9 ชั้น 34
ห้องมุมวิวเมืองอลังกาล ตำแหน่งหายาก
………………….
ราคาหน้าสัญญา 8,411,123 THB
ขายต่ำกว่าหน้าสัญญา : 561,123 THB
ขายต่อเพียง :  7,850,000 THB
จ่าย Down payment : 1,755,250 THB (ครบแล้ว)
จ่ายคืนคนขายเพียง : 1,194,127 THB
ที่เหลือไปจ่ายกับโครงการตอนจะโอนกรรมสิทธิ์
………………….
Fl. 34th, Tower B
Area : 58 Sq.m,
corner unit with the greatest city view
2bed, 2bath
North and West side balcony
7 mins walk able to MRT Rama 9
Ready to change name!

ส่งต่อห้องขายขาดทุน Life Asoke Rama 9 ชั้น 41
ชั้นสูงเสียดฟ้า ตำแหน่งหายาก
………………….
ราคาหน้าสัญญา 3,998,781 THB
ขายต่ำกว่าหน้าสัญญา :  699,756 THB
ขายต่อเพียง :  3,600,000 THB
จ่าย Down payment : 799,756 THB (ครบแล้ว)
จ่ายคืนคนขายเพียง 590,975 THB
ที่เหลือไปจ่ายกับโครงการตอนจะโอนกรรมสิทธิ์
………………….
Foreign Quota
Fl. 41st, Tower A
Area : 27.50 Sq.m,
East side view balcony
Studio, 1bathroom
7 mins walk able to MRT Rama 9
Ready to change name!

vายขาดทุน 1นอนสุดฮอต!
Life Asoke Rama 9 ชั้น 41
สูงเสียดฟ้า
………………….
ราคาหน้าสัญญา 4,364,258 THB
vายต่ำกว่าหน้าสัญญา : 464,258 THB
vายต่อเพียง :  3,900,000 THB
จ่าย Down payment : 872,852 THB (ครบแล้ว)
จ่ายคืนคนvายเพียง : 408,594 THB
ที่เหลือไปจ่ายกับโครงการตอนจะโอนกรรมสิทธิ์
………………….
Foreign Quota
Fl. 41st, Tower A
Area : 32 Sq.m,
North side balcony
1 Bedroom, 1bathroom
7 mins walk able to MRT Rama 9
Ready to change name!

vายขาดทุน 1นอนสุดฮ๊อต!
Life Asoke Rama 9 ชั้น 41
สูงเสียดฟ้า
………………….
ราคาหน้าสัญญา 4,462,466 THB
vายต่ำกว่าหน้าสัญญา : 562,466 THB
vายต่อเพียง :  3,900,000 THB
จ่าย Down payment : 892,494 THB (ครบแล้ว)
จ่ายคืนคนvายเพียง : 330,028 THB
ที่เหลือไปจ่ายกับโครงการตอนจะโอนกรรมสิทธิ์
………………….
Foreign Quota
Fl. 41st, Tower A
Area : 32 Sq.m,
North side balcony
1 Bedroom, 1bathroom
7 mins walk able to MRT Rama 9
Ready to change name!

Life Asoke Rama 9 ชั้น 41 วิวทิศใต้สุดอลังกาล
………………….
ราคาหน้าสัญญา : 4,308,238 THB
ขายต่ำกว่าหน้าสัญญา : 408,238 THB
ขายต่อเพียง :  3,900,000 THB
จ่าย Down payment : 893,300 THB (ครบแล้ว)
จ่ายคืนคนขายเพียง : 485,062 THB
ที่เหลือไปจ่ายกับโครงการตอนจะโอนกรรมสิทธิ์
………………….
Foreign Quota
Fl. 41st, Tower A
Area : 27.50 Sq.m,
South side balcony
Studio, 1bathroom
7 mins walk able to MRT Rama 9
Ready to change name!

Life Asoke Rama 9 ชั้น 41 วิวทิศใต้สุดอลังกาล
………………….

ราคาหน้าสัญญา : 4,308,238
ราคาหน้าสัญญา : 708,238
ขายต่อเพียง : 3,600,000
จ่ายดาวน์ไปครบแล้ว : 881,040
จ่ายคืนคนขายเพียง : 172,802
………………….
Foreign Quota
Fl. 41st, Tower A
Area : 27.50 Sq.m,
South side balcony
Studio, 1bathroom
7 mins walk able to MRT Rama 9
Ready to change name!

ขายต่ำกว่าหน้าสัญญา 1นอนสุดฮ๊อต!
Life Asoke Rama 9 ชั้น 41
………………….
ราคาหน้าสัญญา 4,462,466 THB
vายต่ำกว่าหน้าสัญญา : 792,493 THB
vายต่อเพียง :  3,750,000 THB
จ่าย Down payment : 892,494 THB (ครบแล้ว)
จ่ายคืนคนvายเพียง : 580,028 THB
ที่เหลือไปจ่ายกับโครงการตอนจะโอนกรรมสิทธิ์
………………….
Foreign Quota
Fl. 41st, Tower A
Area : 32 Sq.m,
North side balcony
1 Bedroom, 1bathroom
7 mins walk able to MRT Rama 9,
APL Makkasan, MRT Patchburi
Ready to change name!