แพ็คเกจบริการบริหารและจัดการทรัพย์สิน

บริการ ชำระครั้งเดียว ชำระต่อเนื่อง
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 เดือน 6 เดือน
฿2,000 ต่อเดือน ฿1,800 ต่อเดือน ฿1,500 ต่อเดือน ฿1,500 ต่อเดือน ประหยัด 25% ฿1,300 ต่อเดือน ประหยัด 27%
บริหารจัดการปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน เวลาทำการ เวลาทำการ เวลาทำการ เวลาทำการ + LINE OA เวลาทำการ + LINE OA
นัดหมายช่างเพื่อทำการซ่อมบำรุงต่างๆ เวลาทำการ เวลาทำการ เวลาทำการ เวลาทำการ + LINE OA เวลาทำการ + LINE OA
ควบคุมการดำเนินงานของช่างซ่อมบำรุง
แจ้งและดำเนินการชำระค่าส่วนกลางและเงินประกันอาคาร
แจ้งและดำเนินการชำระค่าภาษีทรัพย์สิน
ดำเนินการชำระค่าใช่จ่ายต่างๆ
ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ติดตามค่าเช่าจากผู้เช่า
จัดทำและเสนอรายงานการบริหารจัดการทุก 3 เดือน
แจ้งและนัดหมายบริการกำจัดแมลง

สัญญาบริการบริหารและจัดการทรัพย์สินมีผลบังคับใช้ 2 สองรอบดังนี้:

  1. สัญญาบริการบริหารและจัดการทรัพย์สินเริ่มมีผลในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป หากบริษัทได้รับค่าบริการในระหว่างวันที่ 16 – 31 ของเดือน
  2. สัญญาบริการบริหารและจัดการทรัพย์สินเริ่มมีผลในวันที่ 16 ของเดือนถัดไป หากบริษัทได้รับค่าบริการในระหว่างวันที่ 1 – 15 ของเดือน

หมายเหตุ:

  1. อัตราค่าบริหารและจัดการทรัพย์สินทั้งหมดนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
  2. สำหรับแผนการชำระค่าบริการบริหารและจัดการทรัพย์สินแบบต่อเนื่อง (subscription plan) บริษัทจะทำการตัดยอดค่าบริการผ่านบัตรเครดิตแบบอัตโนมัติตามกำหนดช่วงเวลาที่ลูกค้าเลือก และการตัดยอดแบบอัตโนมัติจะสิ้นสุดลงเมื่อลูกค้าแจ้งขอยกเลิกบริการผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
  3. บริษัทจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการบริหารและจัดการทรัพย์สินในที่กรณี

เงินมัดจำ

บริการที่เราจัดเตรียมให้ห้องสตูดิโอ และ 1 ห้องนอน2 ห้องนอน และ มากกว่า 2 ห้องนอน
3 เดือน6 เดือน1 ปี3 เดือน6 เดือน1 ปี
บริการชำระค่าน้ำและค่าไฟฟ้า1,5003,4006,8003,5006,00012,000
ทำความสะอาดห้อง1,3002,4004,8001,7003,2006,400
ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ1,7001,7003,4004,8004,8009,600
ยอดรวม4,5007,50015,00010,00014,00028,000

หมายเหตุ:

  1. อัตราเงินมัดจำนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
  2. ในกรณีที่มีการหักค่าใช้จ่ายออกจากยอดเงินมัดจำ ทางบริษัทขอสงวนยอดขั้นต่ำของเงินมัดจำอยู่ที่ 2,000 บาท โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงยอดคงเหลือของเงินมัดจำนี้เมื่อมีการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ออกไป
  3. สำหรับแพ็คเกจเงินมัดจำระยะเวลา 3 เดือนและ 6 เดือน ลูกค้าจะได้รับบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศจำนวน 1 ครั้ง และสำหรับแพ็คเกจเงินมัดจำระยะเวลา 1 ปี ลูกค้าจะได้รับบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 ครั้ง
  4. ในกรณีที่เงินมัดจำเหลือหลังจากมีการยกเลิกสัญญา ลูกค้าจะได้รับเงินที่เหลือคืนภายใน 30 วันหลังจากยกเลิกสัญญา

 

บริการอิ่นๆ

บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เราพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับคุณในการดำเนินการชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการและเอกสารที่มากมายหากต้องไปติดต่อที่สำนักงานด้วยตัวเอง

บริการตรวจรับห้อง

เราจะช่วยให้คุณมั่นใจว่าคุณจะมีทรัพย์สินที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานไร้ซึ่งปัญหาในอนาคต ด้วยบริการตรวจรับห้องก่อนโอนกรรมสิทธิ์จากทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์และได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างขาติ

ออกแบบและตกแต่งภายใน

เราให้บริการออกแบบและตกแต่งห้องด้วยทีมงานนักออกแบบมืออาชีพและมีรสนิยมพร้อมให้คำปรึกษาด้านการตกแต่งเพื่อการอยู่อาศัยและการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งห้องใหม่หรือการปรับปรุงห้องเก่า เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ในการอยู่อาศัยและการลงทุน