ส่งต่อห้องขายขาดทุน Life Asoke Rama 9 ชั้น 41
ชั้นสูงเสียดฟ้า ตำแหน่งหายาก
………………….
ราคาหน้าสัญญา 3,998,781 THB
ขายต่ำกว่าหน้าสัญญา :  208,781 THB
ขายต่อเพียง :  3,790,000 THB
จ่าย Down payment : 799,756 THB (ครบแล้ว)
จ่ายคืนคนขายเพียง 590,975 THB
ที่เหลือไปจ่ายกับโครงการตอนจะโอนกรรมสิทธิ์
………………….
Foreign Quota
Fl. 41st, Tower A
Area : 27.50 Sq.m,
East side view balcony
Studio, 1bathroom
7 mins walk able to MRT Rama 9
Ready to change name!

vายขาดทุน 1นอนสุดฮอต!
Life Asoke Rama 9 ชั้น 41
สูงเสียดฟ้า
………………….
ราคาหน้าสัญญา 4,364,258 THB
vายต่ำกว่าหน้าสัญญา : 772,815 THB
vายต่อเพียง :  3,650,000 THB
จ่าย Down payment : 872,852 THB (ครบแล้ว)
จ่ายคืนคนvายเพียง : 408,594 THB
ที่เหลือไปจ่ายกับโครงการตอนจะโอนกรรมสิทธิ์
………………….
Foreign Quota
Fl. 41st, Tower A
Area : 32 Sq.m,
North side balcony
1 Bedroom, 1bathroom
7 mins walk able to MRT Rama 9
Ready to change name!

vายขาดทุน 1นอนสุดฮ๊อต!
Life Asoke Rama 9 ชั้น 41
สูงเสียดฟ้า
………………….
ราคาหน้าสัญญา 4,462,466 THB
vายต่ำกว่าหน้าสัญญา : 562,466 THB
vายต่อเพียง :  3,900,000 THB
จ่าย Down payment : 892,494 THB (ครบแล้ว)
จ่ายคืนคนvายเพียง : 330,028 THB
ที่เหลือไปจ่ายกับโครงการตอนจะโอนกรรมสิทธิ์
………………….
Foreign Quota
Fl. 41st, Tower A
Area : 32 Sq.m,
North side balcony
1 Bedroom, 1bathroom
7 mins walk able to MRT Rama 9
Ready to change name!

Life Asoke Rama 9 ชั้น 41 วิวทิศใต้สุดอลังกาล
………………….
ราคาหน้าสัญญา : 4,308,238 THB
ขายต่ำกว่าหน้าสัญญา : 408,238 THB
ขายต่อเพียง :  3,900,000 THB
จ่าย Down payment : 893,300 THB (ครบแล้ว)
จ่ายคืนคนขายเพียง : 485,062 THB
ที่เหลือไปจ่ายกับโครงการตอนจะโอนกรรมสิทธิ์
………………….
Foreign Quota
Fl. 41st, Tower A
Area : 27.50 Sq.m,
South side balcony
Studio, 1bathroom
7 mins walk able to MRT Rama 9
Ready to change name!

Life Asoke Rama 9 ชั้น 41 วิวทิศใต้สุดอลังกาล
………………….

ราคาหน้าสัญญา : 4,308,238
ราคาหน้าสัญญา : 708,238
ขายต่อเพียง : 3,600,000
จ่ายดาวน์ไปครบแล้ว : 881,040
จ่ายคืนคนขายเพียง : 172,802
………………….
Foreign Quota
Fl. 41st, Tower A
Area : 27.50 Sq.m,
South side balcony
Studio, 1bathroom
7 mins walk able to MRT Rama 9
Ready to change name!

vายขาดทุน ห้องมุม 2br. วิวเมือง
Life Asoke Rama 9 ชั้น 41 ทิศตะวันออกและใต้
………………….
ราคาหน้าสัญญา 8,197,521 THB
vายต่ำกว่าหน้าสัญญา :  1,539,504 THB
vายต่อเพียง : 6,750,000 THB
จ่าย Down payment : 1,639,504 THB (ครบแล้ว)
………………….
Foreign Quota
East+South side,
Fl. 41st, Tower A
58 Sq.m
2 bedroom, 1 Bathroom
7 mins walk able to MRT Rama 9,
APL Makkasan and MRT Petchburi.
Ready to change name!

ตัดใจขายขาดทุน Life Asoke Rama 9 ชั้น 41 ถูกมาก
ราคาหน้าสัญญารอบ VVIP : 3,858,118 THB
ขายเพียง : 3,600,000 THB
ขาดทุน – 258,118 THB
จ่ายดาวน์แล้ว : 771,624 THB
คนซื้อจ่ายคืนคนขาย : 513,506 THB
ที่เหลือไปจ่ายกับโครงการตอนโอนสิทธิ์
………
Foreign Quota
North side,
Fl. 41st, Tower A
27.5 Sq.m
Studio, 1 Bathroom
7 mins walk able to MRT Rama 9,
APL Makkasan and MRT Petchburi.
Ready to change name!

ขายต่ำกว่าหน้าสัญญา 1นอนสุดฮ๊อต!
Life Asoke Rama 9 ชั้น 41
………………….
ราคาหน้าสัญญา 4,462,466 THB
vายต่ำกว่าหน้าสัญญา : 312,466 THB
vายต่อเพียง :  4,150,000 THB
จ่าย Down payment : 892,494 THB (ครบแล้ว)
จ่ายคืนคนvายเพียง : 580,028 THB
ที่เหลือไปจ่ายกับโครงการตอนจะโอนกรรมสิทธิ์
………………….
Foreign Quota
Fl. 41st, Tower A
Area : 32 Sq.m,
North side balcony
1 Bedroom, 1bathroom
7 mins walk able to MRT Rama 9,
APL Makkasan, MRT Patchburi
Ready to change name!

Selling at a price lower than the contract 2,100,000 Baht !!

  • Contract price 9,044,700 Baht
  • Special price only 6,944,700 Baht
  • Cut Loss 2,100,000 Baht

🔥🔥Selling at a price lower than the contract 2,000,000 Baht !!🔥🔥

✔️Contract price 8,743,350 Baht
✔️Special price only 6,743,350 Baht
✔️Cut Loss 2,000,000 Baht

Foreigner Quota

🔥🔥Selling down payment, price lower than the contract more than 150,000 baht !!🔥🔥

✔️Contract Price 4,013,320 Baht
✔️Sell only 3,863,320 Baht
✔️Cut Loss 150,000 Baht

Foreigner Quota

🔥🔥Selling at a price lower than the contract more than 600,000 baht !!🔥🔥

✔️Contract Price 8,474,930 Baht
✔️Sell only 7,874,930 Baht
✔️Cut Loss 600,000 Baht

Foreigner Quota

🔥🔥Selling down payment, price lower than the contract more than 1,800,000 baht !!🔥🔥

✔️Contract price 11,999,000 baht
✔️Selling only 10,100,000 baht
✔️Loss up to 1,899,000 baht
✔️Paid 2,399,800 baht
✔️Payback the salesperson only 500,800 baht.
The rest pay with the project