เช่าซื้อคอนโด ได้กรรมสิทธิ์จริงหรือหลอก

“ เช่าซื้อคอนโด ได้กรรมสิทธิ์จริงหรือหลอก”

ในยุคเศรษฐกิจที่ผู้ขายอสังหาฯ หาคนซื้อยากเหลือเกิน ส่วนคนซื้อก็อยากจะกู้ธนาคารมาซื้อ
แต่ธนาคารก็ต้องอนุมัติอย่างระมัดระวังจึงได้เกิดเป็นการซื้อ-ขาย อสังหาฯ ในอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า “เช่าซื้อ”
การเช่าซื้อนั้นมีมานานแล้วและยังมีกฎหมายรับรองอย่างถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.572 ที่ได้อธิบายไว้ว่า
“การเช่าซื้อนั้น ก็คือการที่เจ้าของเอาทรัพย์สินออกมาให้เช่าและให้คำสัญญาว่าเมื่อผู้เช่าทำการจ่ายเงินครบตามที่สัญญาก็จะทำการโอนกรรมสิทธิ์ให้”
แต่ยังไม่ได้นิยมใช้กับอสังหาริมทรัพย์อย่าง คอนโด บ้าน ที่ดิน กันสักเท่าไหร่ เพราะจะนิยมทำกับทรัพย์สินที่ยิ่งนานมูลค่าจะยิ่งลดลงมากกว่า
เช่น รถยนต์ ที่นานไปราคาจะตกลงไปเรื่อยๆ กลับกันอสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโด ที่อาจมีราคาขึ้นได้ในอนาคตจึงไม่นิยมมากนัก
แต่ส่วนใหญ่ที่เริ่มทำ “สัญญาเช่าซื้อ” กันนั้นมาจากความจำเป็นของทั้งเจ้าของคอนโดที่ต้องการจะขาย
และตัวผู้เช่าที่ต้องการมีคอนโดเป็นของตัวเองไม่อยากเสียค่าเช่าไปเฉยๆ ในแต่ละเดือน

แน่นอนว่าเจ้าของห้องจะต้องคิดค่าเช่าแพงกว่าปกติอยู่แล้ว เพราะต้องรวมมูลค่าของห้อง Capital Gain (มูลค่าเพิ่มของคอนโดในอนาคต)
ดอกเบี้ยและค่าเสียโอกาสต่างๆ เข้าไปด้วย ซึ่งจะเรียกเก็บเฉลี่ยเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน เช่นคอนโดนี้ให้เช่ากันอยู่ที่ 10,000 บาท/เดือน
หากทำสัญญาเช่าซื้ออาจจะคิด 20,000 บาท/เดือน เมื่อครบจำนวนงวดที่กำหนดก็จะโอนกรรมสิทธิ์ให้

ความแตกต่างของการทำ ‘สัญญาเช่าซื้อ’ กับ ‘สัญญาซื้อขาย’ นั้นอยู่ที่ กรรมสิทธิ์ หากเราซื้อขายปกติ กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้ซื้อในทันที
หรือแม้เรากู้ธนาคารมาจ่ายก็จะมีการลงชื่อเราไว้หลังโฉนดเช่นกัน โดยสลักหลังโฉนดไว้ว่าเราเป็นผู้จำนองทรัพย์สินนี้ไว้กับสถาบันการเงิน
แต่การเช่าซื้อนั้นเสี่ยงมากกว่า เพราะชื่อหลังโฉนดก็ยังคงเป็นของเจ้าของห้องคนเดิม และจะไม่มีการไปทำสัญญา ณ กรมที่ดิน
จนกว่าจะจ่ายค่าเช่าให้ครบตามที่ทำสัญญากันไว้เท่านั้น ถึงจะมีการดำเนินการโอนกรรมสิทธ์ ณ กรมที่ดิน

 

อีกเรื่องที่แตกต่างกันก็คือ การจ่ายเงิน ซึ่งหากเราทำสัญญเช่าซื้อ การจ่ายเงินจะจ่ายกับเจ้าของโดยตรง
โดยไม่มีธนาคารเป็นตัวกลางจึงควรเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ให้ดีด้วยนะคะ เผื่อต้องใช้เป็นหลักฐานขึ้นศาลในอนาคต

ดังนั้นหากใครจะทำการเช่าซื้อเนี่ย ควรอ่านเอกสารสัญญาให้ครบถ้วนและรอบคอบนะคะ เพราะวิธีนี้ไม่มีคนกลางที่น่าเชื่อถืออย่างสถาบันการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง
ใครสนใจก็อยากให้ปรึกษาวิธีเขียนสัญญากับทนายความที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ หรือหากไม่รู้จะหาทนายอย่างไรดี ก็สามารถปรึกษากับบริษัทนายหน้าอสังหาได้นะคะ
เพราะบริษัทจะมีทนายความที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายอสังหาแนะนำให้คุณแน่นอนค่ะ

เช่าซื้อคอนโด ได้กรรมสิทธิ์จริงหรือหลอก

______________________________________________________________________

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : https://shinyurealestate.com/article/category/knowledge

หรือ https://www.facebook.com/Shinyu-Real-Estate-Official-100529669046345