จาก Live สด https://www.facebook.com/watch/live/?v=1742963439193370&ref=watch_permalink
ในประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา ทีมงานได้สรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 สำหรับคอนโดมิเนียม ฉบับอ่านแล้วเข้าใจง่ายๆมาฝากกันค่ะ 🌟

พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีผลบังคับใช้ในปีนี้เป็นปีแรก และเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทางครม.ได้มีมติให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีนี้ 90%‼️

สำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจว่าที่อยู่อาศัยขอบเราเข้าข่ายต้องเสียภาษีหรือไม่ ต้องคำนวณอย่างไร ติดตามได้จากข่าวนี้เลยค่ะ 🎉

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือ

ใครควรเสีย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีกี่แบบ

ฐานภาษีและอัตราการเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วิธีคำนวณ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

บทลงโทษกรณีไม่ชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การขอคืน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การปล่อยเช่าต้องชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือไม่

การมอบอำนาจชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง